Bianca Emilia

BiancaEmilia

Medalia acordată pentru 1500 probleme rezolvate
încă 739 probleme până la 2500.
3753 soluții trimise
2326 soluții corecte
55.24 succes (%)