Bianca Emilia

BiancaEmilia

Medalia acordată pentru 1500 probleme rezolvate
încă 716 probleme până la 2500.
3918 soluții trimise
2459 soluții corecte
55.01 succes (%)