Antal Alexandru

Courage

Medalia acordată pentru 500 probleme rezolvate
încă 478 probleme până la 1000.
1227 soluții trimise
596 soluții corecte
45.27 succes (%)