Cristea Andrei

CristeAndreIulian

Medalia acordată pentru 50 probleme rezolvate
încă 35 probleme până la 100.
269 soluții trimise
68 soluții corecte
24.44 succes (%)