UwU OwO

Ein1

Medalia acordată pentru 50 probleme rezolvate
încă 7 probleme până la 100.
377 soluții trimise
110 soluții corecte
25.83 succes (%)