Buftea Horea

MLGShrekmanHorea

Medalia acordată pentru 1500 probleme rezolvate
încă 467 probleme până la 2500.
2837 soluții trimise
2085 soluții corecte
73.00 succes (%)