Buftea Horea

MLGShrekmanHorea

Medalia acordată pentru 1500 probleme rezolvate
încă 467 probleme până la 2500.
2831 soluții trimise
2082 soluții corecte
73.08 succes (%)