May_9th

Medalia acordată pentru 2500 probleme rezolvate
încă 570 probleme până la 3500.
7576 soluții trimise
3556 soluții corecte
42.16 succes (%)