Timar Nicolae

Timar_

Medalia acordată pentru 50 probleme rezolvate
încă 48 probleme până la 100.
145 soluții trimise
56 soluții corecte
36.88 succes (%)