Stamate Valentin

ValentinSt

Medalia acordată pentru 250 probleme rezolvate
încă 223 probleme până la 500.
1336 soluții trimise
326 soluții corecte
21.52 succes (%)