Vintila Valentin

Wi

Medalia acordată pentru 1000 probleme rezolvate
încă 25 probleme până la 1500.
3248 soluții trimise
1662 soluții corecte
48.19 succes (%)