Vintila Valentin

Wi

Medalia acordată pentru 1000 probleme rezolvate
încă 26 probleme până la 1500.
3246 soluții trimise
1660 soluții corecte
48.17 succes (%)