Vintila Valentin

Wi

Medalia acordată pentru 1000 probleme rezolvate
încă 28 probleme până la 1500.
3238 soluții trimise
1656 soluții corecte
48.20 succes (%)