Alex Chirea

alexchirea

Medalia acordată pentru 50 probleme rezolvate
încă 14 probleme până la 100.
219 soluții trimise
92 soluții corecte
40.38 succes (%)