apostol anisia

anisia10

Medalia acordată pentru 200 probleme rezolvate
încă 2 probleme până la 250.
988 soluții trimise
251 soluții corecte
25.18 succes (%)