Korina Karagea

chesta

Medalia acordată pentru 200 probleme rezolvate
încă 32 probleme până la 250.
1268 soluții trimise
226 soluții corecte
17.30 succes (%)