Constantin Mihaela

constm30

Medalia acordată pentru 1000 probleme rezolvate
încă 446 probleme până la 1500.
1588 soluții trimise
1218 soluții corecte
74.02 succes (%)