Contraș Diana

contrasdiana

Medalia acordată pentru 250 probleme rezolvate
încă 134 probleme până la 500.
1250 soluții trimise
478 soluții corecte
32.16 succes (%)