Lukács Sándor

lukacssandor

Medalia acordată pentru 250 probleme rezolvate
încă 121 probleme până la 500.
1167 soluții trimise
454 soluții corecte
34.71 succes (%)