Pilat Alessia-Sara

sara_pilat

Medalia acordată pentru 250 probleme rezolvate
încă 196 probleme până la 500.
817 soluții trimise
378 soluții corecte
40.92 succes (%)