Galatan Constantin

tucu

Medalia acordată pentru 100 probleme rezolvate
încă 53 probleme până la 200.
280 soluții trimise
210 soluții corecte
67.74 succes (%)