Galatan Constantin

tucu

Medalia acordată pentru 500 probleme rezolvate
încă 408 probleme până la 1000.
2023 soluții trimise
1504 soluții corecte
53.29 succes (%)