Galatan Constantin

tucu

Medalia acordată pentru 250 probleme rezolvate
încă 42 probleme până la 500.
1340 soluții trimise
1003 soluții corecte
57.61 succes (%)