Galatan Constantin

tucu

Medalia acordată pentru 500 probleme rezolvate
încă 325 probleme până la 1000.
2437 soluții trimise
1817 soluții corecte
52.12 succes (%)