Galatan Constantin

tucu

Medalia acordată pentru 100 probleme rezolvate
încă 62 probleme până la 200.
258 soluții trimise
189 soluții corecte
66.67 succes (%)