Etichete: nicio etichetă

Să spunem că știm notele unor elevi și trebuie să le afișăm în ordine crescătoare. Dacă sunt trei elevi, vom folosi trei variabile, dacă sunt 6 elevi, putem folosi 6 variabile, dar dacă sunt 50 de elevi? Putem folosi 50 de variabile, dar nu este tocmai ușor!! Probabil, niciun om întreg la minte nu va folosi 50 de variabile…. Aici își arată forța tablourile!

Un tablou este o colecție de date de același tip, stocat în memorie într-o zonă continuă. Fiecare dată din colecție, numită element al tabloului poate fi folosită ca variabilă oarecare de tipul precizat, fiind identificat printr-o operație numită indexare.

Elementele tablourilor pot avea unul sau mai mulți indici. Astfel, tablourile pot fi:

  • unidimensionale, numite și vectori – fiecare element are un indice
  • bidimensionale, numite și matrice – fiecare element are doi indici
  • multidimensionale – fiecare element are trei sau mai mulți indici.

Acest articol este dedicat tablourilor unidimensionale!

Citește mai departe:

Declararea și parcurgerea tablourilor unidimensionale

Un tablou unidimensional se declară în C++ astfel: …

Ștergeri și inserări de elemente

Operațiile de ștergere a unui element dintr-un vector, sau de inserare a unui element nou într-un vector sunt frecvente în practică: avem o listă cu elevii dintr-o clasă și un elev pleacă, sau un alt elev vine. Cum actualizăm lista? …

Verificarea unor proprietăți

Se pot formula foarte multe probleme în care se cere să se verifice dacă elementele unui vector respectă diverse proprietăți, dar toate se pot reduce în cele din urmă la una dintre următoarele: …

Sortarea tablourilor

Sortarea unui tablou reprezintă o rearanjare a elementelor astfel încât valorile acestora să fie într-o anumită ordine. De regulă ordinea cerută este cea crescătoare sau descrescătoare. …

Interclasarea tablourilor

Considerăm două tablouri unidimensionale cu elemente numere întregi ordonate crescător. Se dorește construirea unui alt tablou, care să conțină valorile din cele două tablouri, în ordine. …

Secvențe în vectori

Definiție: Fie X[] un vector cu n element. Se numește secvență a vectorului X o succesiune de elemente consecutive din X, în ordinea din X. …