Lista de probleme 525

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#475 Lant

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat cu n vârfuri și două vârfuri p q. Să se determine toate lanțurile elementare cu extremitățile p și q.

Se consideră două mulţimi nevide A şi B, cu proprietatea că formează o partiție a mulțimii {1,2,...,n}. Să se construiască un graf bipartit complet cu n vârfuri, bipartit peste partiţia formată din mulțimile A și B.

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat cu n vârfuri, etichetate de la 1 la n. Să se verifice dacă graful este bipartit.

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat cu n vârfuri, etichetate de la 1 la n, precum si o mulțime A de vârfuri ale grafului. Considerăm mulțimea B formată din vărfurile grafului care nu aparțin lui A. Să se verifice dacă graful este bipartit peste partiția formată din mulțimile A și B.

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Să se afișeze, pentru fiecare vârf al grafului, lista vecinilor săi.

#416 Grade

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Să se afișeze gradul fiecărui vârf.

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Să se afișeze vârfurile de grad maxim.

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat cu n vârfuri, etichetate de la 1 la n. Din acest graf se elimină toate vârfurile etichetate cu valori prime. Să se determine câte muchii va avea subgraful obținut.

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat cu n vârfuri, etichetate de la 1 la n. Din acest graf se elimină toate vârfurile care au gradul minim. Să se determine câte muchii va avea subgraful obținut.

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat cu n vârfuri, etichetate de la 1 la n. Din acest graf se elimină toate muchiile cu proprietatea că ambele extremități au aceeași paritate. Să se determine câte muchii va avea graful parțial obținut.