Lista de probleme 1

#1747 Lacusta

Se consideră o matrice dreptunghiulară cu m linii şi n coloane, cu valori naturale. Traversăm matricea pornind de la colţul stânga-sus la colţul dreapta-jos. O traversare constă din mai multe deplasări. La fiecare deplasare se execută un salt pe orizontală şi un pas pe verticală. Scrieţi un program care să determine suma minimă care se poate obţine pentru o astfel de traversare.