Lista de probleme 29

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire

#2295 Baza

Mirel a învățat astăzi la școală la ora de matematică despre baze de numerație. De exemplu a învățat cum să transforme un număr dintr-o bază oarecare în baza zece. Pentru acasă a primit următoarea temă:

Pentru un cuvânt dat, se înlocuiește fiecare literă a acestuia cu numărul de litere de dinaintea sa în alfabet, astfel litera a devine 0, litera b devine 1, litera c devine 2 ș.a.m.d. , iar cuvântul dat devine un număr în baza 26.

Să se transforme acest număr în baza zece.

Se dă un șir de caractere. Să se determine câte vocale din șir sunt cuprinse între două consoane.

Să se scrie un program care citeşte un şir de caractere format din litere mici ale alfabetului englez şi înlocuieşte fiecare vocală cu litera mare corespunzătoare.

Să se scrie un program care citeşte de la tastatură o propoziţie formată din mai multe cuvinte separate prin spaţii şi transformă prima şi ultima literă a fiecărui cuvânt în literă mare.

#1866 prosir

Să se înlocuiasca cu cifra 5 ultima literă a fiecărui cuvânt din textul conținut de fișierul prosir.in.

#1456 Cuvant

Se consideră un cuvânt format din cel puțin două și cel mult 100 de caractere, numai litere mici ale alfabetului englez.

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un cuvânt de tipul precizat și afișează pe ecran mesajul DA în cazul în care cuvântul conține doar consoane şi, eventual, vocala i, sau mesajul NU în caz contrar.

Se dă o propoziție formată din litere mari și mici ale alfabetului englez, cifre, spații și semne de punctuație, în care literele mari și mici se consideră identice. Determinați vocala din șir cu număr maxim de apariții.

Să se scrie un program care să afişeze prefixele şi sufixele unui cuvânt citit.

Să se scrie un program care citește un cuvânt și îl afișează după interschimbarea primei vocale cu ultima consoană.

Să se scrie un program care citește un text și inserează după fiecare vocală caracterul *.