Lista de probleme 4

Filtrare

Scrieți un program C/C++ care citește de la tastatură două numere naturale L și C, apoi elementele unui tablou bidimensional cu L linii şi C coloane reprezentând nivelurile parcelelor, în ordinea dispunerii acestora pe plajă și determină cantitatea totală de nisip adăugată, măsurată în metri cubi.

#4184 BacNume C++

Scrieți subprogramul FNume. Parametrii s și id permit accesul la câte un șir de maximum 50 de caractere, s memorând, separate printr-un singur spațiu, prenumele și numele unei persoane, fiecare fiind format numai din litere ale alfabetului englez. Funcția va memora în id numele persoanei menționate, urmat de 2022.

#4182 bac_secventa C++

Subprogramul secventa are un singur parametru, n, prin care primește un număr natural, în care nu există secvențe de mai mult de două cifre identice aflate pe poziții consecutive. Subprogramul înlocuiește în n fiecare secvență 22 cu câte o secvență 20 și furnizează, prin același parametru, numărul obținut. Dacă nu se înlocuiește nicio secvență, subprogramul furnizează numărul nemodificat. Scrieți definiția completă a subprogramului.

#4190 FPatrate C++

Subprogramul patrate are trei parametri:

  • n, prin care primește un număr natural (\( n \in [2, 10^9]\));
  • x și y, prin care furnizează câte un număr natural cu proprietatea că \(x^2 \cdot y^2 = n\) și \(2 ≤ x < y\) sau valoarea 0, prin fiecare dintre aceștia, dacă nu există două astfel de numere. Dacă sunt mai multe astfel de valori, se furnizează cele corespunzătoare unei valori minime a lui x.

Scrieți definiția completă a subprogramului.