Lista de probleme 83

Filtrare

#4051 lumina

Se consideră un panou de dimensiuni \(n \times m\) pe care sunt așezate \(nm\) becuri. Becul de pe rândul \(i\) și coloana \(j\) se notează \((i,j)\). Inițial, fiecare bec este stins (\(0\)) sau aprins (\(1\)). Putem efectua următoarele comenzi de oricâte ori:

  • Se alege un rând \(i\) (\(1 \le i \le n\)) și se inversează starea tuturor becurilor de pe rândul \(i\) (\(0\rightarrow 1,1\rightarrow 0\));
  • Se alege o coloană \(j\) (\(1 \le j \le m\)) și se inversează starea tuturor becurilor de pe coloana \(j\) (\(0\rightarrow 1,1\rightarrow 0\)).

Găsiți o secvență cu un număr minim de comenzi care conduce la aprinderea tuturor becurilor.

Simulare concurs CEX Hunedoara, februarie 2022

Scrieți un program C/C++ care citește de la tastatură două numere naturale L și C, apoi elementele unui tablou bidimensional cu L linii şi C coloane reprezentând nivelurile parcelelor, în ordinea dispunerii acestora pe plajă și determină cantitatea totală de nisip adăugată, măsurată în metri cubi.

Se dă o matrice cu n linii şi m coloane şi elemente numere naturale. Determinați suma valorilor pare din matrice.

Se dă o matrice cu n linii și m coloane și elemente numere naturale. Să se determine suma elementelor de pe fiecare linie.

Gigel a găsit o matrice cu n linii și m coloane și elemente numere naturale. El își propune să determine, pentru fiecare linie, cea mai mică valoare care se poate obține adunând elementele de pe linie, cu excepția unuia.

Se dă o matrice cu n linii și m coloane și elemente numere naturale. Să se determine câte dintre elementele situate pe linii cu indici pari sunt prime.

Se dă o matrice cu n linii şi m coloane şi elemente numere naturale. Să se permute coloanele matricei circular spre stânga cu o poziție.

Se dă o matrice cu n linii şi m coloane şi elemente numere naturale. Să se ordoneze liniile matricei crescător după suma elementelor.

Se dă o matrice cu n linii şi m coloane şi elemente numere naturale. Să se determine elementul cu număr maxim de apariții în matrice. Dacă există mai multe elemente cu număr maxim de apariții se va afișa cel mai mare dintre ele.

#772 MaxAp

Se dă o matrice cu n linii şi m coloane şi elemente numere naturale. Să se determine elementul cu număr maxim de apariții în matrice. Dacă există mai multe elemente cu număr maxim de apariții se vor afișa toate, în ordine crescătoare.