Lista de probleme 43

Filtrare

Să se scrie un program care citeşte cel mult 1.000.000 de numere naturale din intervalul închis [0,9] şi determină cel mai mare număr prim citit şi numărul său de apariţii.

Vasilica şi Viorica au primit cadou de la moşul un joc cu n jetoane pe care sunt scrise nişte numere. Cerinţa jocului este să afle dacă se pot alege câteva jetoane astfel încât produsul numerelor să fie 2020.

Se dau n numere naturale. Să se determine cel mai mare număr perfect mai mic sau egal cu 8128 care poate fi scris ca produs al unora dintre numerele date. Un număr natural este perfect dacă dublul său este egal cu suma divizorilor săi.

Se dau mai multe numere naturale formate din exact o cifră. Determinaţi cifrele cu număr maxim de apariţii.

Se dă o matrice cu n linii şi m coloane şi elemente numere naturale. Să se determine elementul cu număr maxim de apariții în matrice. Dacă există mai multe elemente cu număr maxim de apariții se va afișa cel mai mare dintre ele.

Aky, un elev pasionat de matematică, analiza într-o zi curios o matrice pătratică de dimensiune N. Acesta a observat că această matrice are anumite submatrice, la rândul lor pătratice, ale căror elemente sunt egale. Astfel și-a pus o întrebare: pentru o matrice dată, care este submatricea pătratică de dimensiune maximă a acesteia cu toate elementele egale pe care o pot obține, știind că am voie să schimb valoarea a maxim K elemente din matricea dată cu orice valoare consider. Acesta ar rezolva problema de unul singur, dar este ocupat chiar acum deci vă cere vouă ajutorul!

#2843 Puteri6

Se dă un număr natural n (1 ≤ n ≤ 106 ) și un șir cu cel mult 1.000.000 de elemente, numere naturale de forma 10p (0 ≤ p ≤ 9). Se cere să se afișeze numărul care ar apărea pe poziția n în șirul ordonat crescător. Dacă șirul are mai puțin de n termeni, se afișează mesajul Nu exista.

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Să se verifice dacă reprezintă o permutare a mulţimii {1,2,...,n}.

#1010 produs

Se dau două șiruri cu câte n, respectiv m elemente. Dacă înmulțim fiecare element din primul șir cu fiecare element din al doilea șir, să se afle câte produse sunt mai mici decât p.