Lista de probleme 37

Filtrare

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Să se verifice dacă în şir există elemente impare.

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Să se verifice dacă în șir există elemente prime.

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Să se verifice dacă toate elementele şirului sunt pare.

Se dă un vector cu n elemente numere naturale. Să se verifice dacă toate elementele vectorului sunt egale.

Se dă un vector cu n elemente numere naturale. Să se verifice dacă oricare două elemente ale vectorului sunt diferite.

Se dă un vector cu n elemente numere naturale. Să se verifice dacă are elementele ordonate crescător.

Se dau n şiruri cu elemente numere întregi. Să se verifice despre fiecare dacă este ordonat crescător.

Se dă un şir cu n elemente, numere întregi. Să se verifice dacă elementele pare din şir sunt ordonate crescător.

Să se verifice dacă in șir este: șir constant, șir strict crescător, șir crescător, șir strict descrescător, șir descrescător, șir neordonat.

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Să se verifice dacă toate elementele şirului au număr par de cifre.