Lista de probleme 143

Filtrare

Se dau două șiruri A și B, fiecare format din câte N numere naturale, și un număr natural R. Aflați numărul perechilor (i,j) pentru care restul împărțirii numărului Ai la Bj este R.

Se dă un șir A format din N elemente, numere naturale nenule distincte. Să se determine numărul perechilor (i,j), cu i<j, pentru care numărul \( A_{i}+A_{j}\) este divizibil cu \( A_{i}-A_{j}\).

#1005 Numere8

Se dă o listă cu numere naturale. Să se determine numerele naturale nenule cu cel mult patru cifre care nu apar în lista dată.

Se dau n numere naturale. Determinaţi cele mai mari două numere cu trei cifre care nu apar printre numerele date.

Să se scrie un program care citeşte cel mult 1.000.000 de numere naturale din intervalul închis [0,9] şi determină cel mai mare număr prim citit şi numărul său de apariţii.

Se dau mai multe numere naturale formate din exact o cifră. Determinaţi cifrele cu număr maxim de apariţii.

#267 Unice

Se dau n numere numere naturale cu cel mult două cifre fiecare. Să se determine acele numere care apar o singură dată.

Se dă o listă cu n numere numere naturale cu trei cifre fiecare. Să se determine câte numere prime de trei cifre nu apar în lista dată.

#4456 Prime4

Se dă o listă cu n numere naturale cu trei cifre fiecare. Determinați numărul prim care apare în lista de cele mai multe ori.