Lista de probleme 111

Filtrare

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale. Determinați cea mai lungă secvență de elemente din vector care începe și se termină cu aceeași valoare. Dacă în vector există mai multe secvențe corecte de lungime maximă se va determina cea mai din stânga.

#3790 subsets

Se dă șirul a1, a2, …, an de numere naturale nenule distincte. Vrem să alegem trei submulțimi X, Y și Z cu proprietățile:

  • submulțimile sunt nevide
  • orice element din șir aparține cel mult unei submulțimi
  • cele trei submulțimi au suma elementelor identică

Să se determine numărul tripletelor de submulțimi care îndeplinesc proprietățile.

#4015 unique

Dându-se un șir de numere naturale, să se determine câte dintre ele apar o singură dată.

#3934 parale

Dorel a primit de ziua lui o tablă cu n linii şi n coloane, numerotate de la 1 la n, şi m numere naturale cuprinse între 2 şi 2•n. Pentru fiecare număr natural x dintre cele m, el colorează pătrăţelele tablei care au suma indicilor multipli de x. Aflaţi câte pătrăţele rămân necolorate.

#1005 Numere8

Se dă o listă cu numere naturale. Să se determine numerele naturale nenule cu cel mult patru cifre care nu apar în lista dată.

Se dau n numere naturale. Determinaţi cele mai mari două numere cu trei cifre care nu apar printre numerele date.

Să se scrie un program care citeşte cel mult 1.000.000 de numere naturale din intervalul închis [0,9] şi determină cel mai mare număr prim citit şi numărul său de apariţii.

Se dau mai multe numere naturale formate din exact o cifră. Determinaţi cifrele cu număr maxim de apariţii.

#267 Unice

Se dau n numere numere naturale cu cel mult două cifre fiecare. Să se determine acele numere care apar o singură dată.