Lista de probleme 7

Filtrare

Scrieți un program care citește de la tastatură două numere naturale din intervalul [2,50], n și m, și elementele unui tablou bidimensional cu n linii și m coloane, numere naturale distincte din intervalul [0,104].

Programul interschimbă valoarea minimă din ultima coloană a tabloului cu valoarea minimă din prima coloană a tabloului, apoi afișează pe ecran tabloul modificat, câte o linie a tabloului pe câte o linie a ecranului, elementele fiecărei linii fiind separate prin câte un spațiu.

#2827 Sir12

Se consideră un șir de cel mult 106 numere naturale distincte din intervalul [1,109]. Se cere să se determine cei mai mari doi termeni pari din șir care sunt precedați de doar trei termeni impari.

Se dau n numere naturale. Dându-se totodată un număr p, apare o intrebare care poate fi de unul dintre următoarele două feluri posibile: care este suma cifrelor valorii minime dintre primele p ale șirului (tipul 1) respectiv, care este numărul de divizori ai valorii maxime dintre primele p elemente ale șirului (tipul 2).

Să se scrie un program care citește un șir de n numere naturale şi determină cea mai mică fracţie care poate fi scrisă cu numărătorul şi numitorul dintre cele n numere.

Scrieți definiția completă a subprogramului P care primeşte prin intermediul parametrului n un număr natural nenul (n≤100), iar prin intermediul parametrului x un tablou unidimensional cu n componente întregi, de maximum opt cifre fiecare.

Subprogramul furnizează prin intermediul parametrului mini valoarea minimă din tabloul x, prin intermediul parametrului maxi valoarea maximă din x, iar prin intermediul parametrului sum suma elementelor din tabloul x.

#894 CifMinMax C++

Să se scrie o funcție C++ care să determine cea mai mare și cea mai mică cifră a unui număr natural transmis ca parametru. Funcția va întoarce rezultatele prin intermediul unor parametri de ieşire.

Scrieți definiția completă a subprogramului numar, care primește prin intermediul parametrului n un număr natural nenul (1≤n≤100), iar prin intermediul parametrului a, un tablou unidimensional care conţine n valori naturale

Subprogramul furnizează prin parametrul k o valoare naturală egală cu numărul obţinut prin concatenarea valorii maxime cu valoarea minimă din tablou.