Lista de probleme 125

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#3407 aoc2020

Gigel a fost prins de doamna profesoară de matematică în timp ce se juca Art of conquest pe telefon în timpul orei de matematică. Drept pedeapsă, aceasta i-a dat să calculeze cel mai mic multiplu comun al unui șir de n numere naturale. Dorind să termine cât mai repede ceea ce are de făcut și să reia jocul fără să fie dat afară din alianță, Gigel apelează la ajutorul tău și te roagă să scrii un program care să îi rezolve problema primită ca pedeapsă

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor săi.

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor impari ai săi.

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor pari ai săi.

Se citește un număr natural n. Să se determine câți divizori pari are acest număr.

#1568 MedieDiv C++

Se citeşte de la tastatură un număr natural n. Să se calculeze şi să se afişeze media aritmetică a tuturor divizorilor săi. Media va fi cu fix 2 zecimale dupa virgula.

Se citesc două numere naturale a și b. Să se determine cel mai mic și cel mai mare număr din intervalul [a,b] cu număr maxim de divizori pari şi numărul maxim de divizori pari.

Să se scrie un program care afișează divizorii comuni ai două numere naturale citite de la tastatură.

Se citește un număr natural n. Să se determine numărul de divizori ai oglinditului lui n.

Se dau n numere naturale. Determinați suma divizorilor oglinditelor celor n numere.