Lista de probleme 150

Filtrare

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor săi.

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor impari ai săi.

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor pari ai săi.

Se citește un număr natural n. Să se determine câți divizori pari are acest număr.

#1568 MedieDiv C++

Se citeşte de la tastatură un număr natural n. Să se calculeze şi să se afişeze media aritmetică a tuturor divizorilor săi. Media va fi cu fix 2 zecimale dupa virgula.

Se citesc două numere naturale a și b. Să se determine cel mai mic și cel mai mare număr din intervalul [a,b] cu număr maxim de divizori pari şi numărul maxim de divizori pari.

#3663 ppdp

Se dă un număr natural n. Calculați pătratul celui mai mic divizor propriu al său.

Se dă un număr natural n. Calculați suma dintre cei mai mici doi divizori proprii ai lui n.

Se dă un număr natural n. Calculați suma dintre cel mai mic și cel mai mare divizor propriu al lui n.

Să se scrie un program care afișează divizorii comuni ai două numere naturale citite de la tastatură.