Lista de probleme 25

Filtrare

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor săi.

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor impari ai săi.

Se citește un număr natural n. Să se determine câți divizori pari are acest număr.

#1568 MedieDiv C++

Se citeşte de la tastatură un număr natural n. Să se calculeze şi să se afişeze media aritmetică a tuturor divizorilor săi. Media va fi cu fix 2 zecimale dupa virgula.

Se citesc două numere naturale a și b. Să se determine cel mai mic și cel mai mare număr din intervalul [a,b] cu număr maxim de divizori pari şi numărul maxim de divizori pari.

Să se scrie un program care afișează divizorii comuni ai două numere naturale citite de la tastatură.

Se citește un număr natural n. Să se determine numărul de divizori ai oglinditului lui n.

Să se scrie un program care verifică dacă un număr natural citit de la tastatură este număr perfect.

Să se scrie un program care verifică dacă un număr natural citit de la tastatură este număr pseudoperfect.

Se dau două numere naturale. Să se afle dacă aceste numere sunt prietene. Numerele prietene sunt perechile de numere în care fiecare număr în parte este suma tuturor divizorilor celuilalt număr, mai puțin acesta.