Lista de probleme 52

Filtrare

#4223 Cifrak C++

Se considera n numere și o cifră nenulă k. Să se calculeze suma cifrelor numerelor dintre cele n citite care incep cu cifra k.

Se citește un număr natural n. Să se determine numărul de divizori ai oglinditului lui n.

#4221 Bune C++

Două numere sunt “bune” dacă cifra maximă a unui număr coincide cu cifra minimă din celălalt sau invers. Se dau două numere a și b numere naturale. Verificați dacă cele două numere sunt “bune” și afișați cifra comună. Dacă cele două numere nu sunt bune, afișați NU.

Concurs selectie clasa a 9-a Centru de Excelenta in Informatica - 2022 - Vaslui

Se dau n numere naturale. Dându-se totodată un număr p, apare o intrebare care poate fi de unul dintre următoarele două feluri posibile: care este suma cifrelor valorii minime dintre primele p ale șirului (tipul 1) respectiv, care este numărul de divizori ai valorii maxime dintre primele p elemente ale șirului (tipul 2).

#3303 nrcurat

Pentru un număr dat x, considerăm următoarele noțiuni:

  • oglinditul lui x reprezintă numărul scris cu cifrele lui x în ordine inversă;
  • urma lui x reprezintă diferența dintre numărul format cu atâtea cifre de 9 câte cifre are x și numărul x;
  • numărul x este curat dacă oglinditul său este egal cu urma sa. De exemplu, 27 este un număr curat.

Se dau cel mult 1000 numere naturale mai mici decât 100.000.000. Să se stabilească despre fiecare număr dacă este sau nu curat.

Se dau n numere naturale. Determinați câte dintre ele au proprietatea că sunt prime cu oglinditul lor.

Se citește un număr natural n. Acest număr se “împarte” în alte două numere a și b, astfel: a este format din cifrele din prima jumătate a lui n, b este format din cifrele din a doua jumătate a lui n. Dacă n are număr impar de cifre, cifra din mijloc se ignoră. De exemplu, dacă n=9183792, atunci a=918, iar b=792. Să se determine cel mai mare divizor comun al lui a și b.

#4215 Alipit C++

Un numar se numeste “alipit” daca se obtine prin lipirea a doua sau mai multe numere identice. Exemplu: 121212 sau 111. Să se verifice dacă un număr natural n este “alipit”.

Concurs selectie clasa a 9-a Centru de Excelenta in Informatica - 2022 - Vaslui

Se dă un șir cu n numere naturale. Determinați numărul total de cifre al tuturor numerelor prime din șir.

Se dă un șir cu n numere naturale. Determinați suma tuturor cifrelor numerelor prime din șir.