Lista de probleme 126

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Dându-se cifrele c1 și c2, să se afișeze toate numerele de patru cifre care îndeplinesc următoarele condiții:

  • Cifra miilor este mai mare sau egală cu c1
  • Cifra zecilor este mai mică sau egală cu c2
  • Cifrele sutelor și unităților sunt egale și pare

#3620 cmmk

Se dau numerele naturale n și k, unde k este o cifră. Să se verifice dacă toate cifrele lui n sunt mai mici sau egale decât k.

Scrieți un program fabulos care citește un număr natural nenul n și determină:

  • suma pătratelor cifrelor lui n
  • suma cifrelor impare ale lui n
  • suma cifrelor divizibile cu 3 ale lui n
  • numărul cifrelor strict mai mari decât 5
  • produsul cifrelor nenule ale lui n
  • suma dintre cifra cea mai puțin semnificativă (cifra unităților) lui n și cifra cea mai semnificativă a lui n

Se dă un număr natural n. Determinaţi câte cifre are suma cifrelor sale.

Se dau n numere naturale. Determinaţi câte cifre pare şi câte cifre impare se află în total în cele n numere.

#3665 cmmcp

Se dă un număr natural n. Determinaţi cea mai mare cifră pară a sa. Dacă numărul nu are cifre pare se va afişa numărul 10.

Se dau n numere naturale. Determinaţi câte dintre ele au cifra maximă un număr impar.

Să se scrie un program care să determine suma cifrelor unui număr natural citit de la tastatură.

Scrieți un program care citește un număr natural nenul n și care calculează suma tuturor numerelor distincte prefixe pentru n.

Să se scrie un program care să determine produsul cifrelor impare ale unui număr natural citit de la tastatură.