Lista de probleme 114

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Să se scrie un program care să determine suma cifrelor unui număr natural citit de la tastatură.

Scrieți un program care citește un număr natural nenul n și care calculează suma tuturor numerelor distincte prefixe pentru n.

Să se scrie un program care să determine produsul cifrelor impare ale unui număr natural citit de la tastatură.

#3078 prod_k

Scrieți un program care citește un număr natural n și o cifră k. Programul va calcula produsul P al cifrelor lui n diferite de cifra k.

Să se scrie un program care să determine numărul de cifre ale unui număr natural citit de la tastatură.

Să se scrie un program care să determine cea mai mare cifră a unui număr natural citit de la tastatură.

Să se scrie un program care să determine cea mai mare cifră impară a unui număr natural citit de la tastatură.

#3254 prod_pi

Se dă un număr natural n cu cel puțin două cifre, care conține atât cifre pare cât și cifre impare. Calculați produsul dintre cea mai mare cifră pară și cea mai mică cifră impară a lui n.

Să se scrie un program care să determine oglinditul unui număr natural citit de la tastatură.

#3303 nrcurat

Pentru un număr dat x, considerăm următoarele noțiuni:

  • oglinditul lui x reprezintă numărul scris cu cifrele lui x în ordine inversă;
  • urma lui x reprezintă diferența dintre numărul format cu atâtea cifre de 9 câte cifre are x și numărul x;
  • numărul x este curat dacă oglinditul său este egal cu urma sa. De exemplu, 27 este un număr curat.

Se dau cel mult 1000 numere naturale mai mici decât 100.000.000. Să se stabilească despre fiecare număr dacă este sau nu curat.