Lista de probleme 38

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dă un interval [l,r]. Aflaţi câte perechi de numere pare se pot forma alegând două numere din interval.

Se dau n numere naturale. Determinaţi câte cifre pare şi câte cifre impare se află în total în cele n numere.

Se citește n număr natural. Calculați suma numerelor naturale mai mici sau egale cu n.

Să se scrie un program care citește numărul natural n și determină suma 2+4+..+(2n).

Un număr natural nenul n se numește norocos dacă pătratul lui se poate scrie ca sumă de n numere naturale consecutive.

Se dă un număr natural n. Dacă numărul este norocos afișați cele n numere consecutive care adunate dau pătratul acestuia.

Să se scrie un program care citește numărul natural n și determină suma S=1*2+2*3+3*4...+n*(n+1).

Să se scrie un program care citește numărul natural n și determină suma S=1*2-2*3+3*4-...±n*(n+1).

Să se scrie un program care citește numărul natural n și determină suma S=1*n+2*(n-1)+3*(n-2)+...+n*1.

Să se scrie un program care citește numărul natural n și determină valoarea lui n!=1*2*3*...*n.

Să se scrie un program care citește numărul natural n și determină suma S=1+1*2+1*2*3+...+1*2*...*n.