Lista de probleme 43

Filtrare

Se dă numărul natural nenul n. Să se determine produsul primelor n numere impare.

#3977 expoN

Se citește numărul natural n. Să se determine exponentul maxim e cu proprietatea că 2e ≤ n.

#3985 suma_c2

Se dau n numere naturale. Calculați suma celor care au exact două cifre.

Se dau n numere naturale. Calculați câte dintre ele au exact două cifre.

Se citește n număr natural. Calculați suma numerelor naturale mai mici sau egale cu n.

Să se scrie un program care citește numărul natural n și determină suma 2+4+..+(2n).

Un număr natural nenul n se numește norocos dacă pătratul lui se poate scrie ca sumă de n numere naturale consecutive.

Se dă un număr natural n. Dacă numărul este norocos afișați cele n numere consecutive care adunate dau pătratul acestuia.

Să se scrie un program care citește numărul natural n și determină suma S=1*2+2*3+3*4...+n*(n+1).

Să se scrie un program care citește numărul natural n și determină suma S=1*2-2*3+3*4-...±n*(n+1).

Să se scrie un program care citește numărul natural n și determină suma S=1*n+2*(n-1)+3*(n-2)+...+n*1.