Lista de probleme 51

Filtrare

Se citește n număr natural. Calculați suma numerelor naturale mai mici sau egale cu n.

Să se scrie un program care citește numărul natural n și determină suma 2+4+..+(2n).

Un număr natural nenul n se numește norocos dacă pătratul lui se poate scrie ca sumă de n numere naturale consecutive. Se dă un număr natural n. Dacă numărul este norocos afișați cele n numere consecutive care adunate dau pătratul acestuia.

Să se scrie un program care citește numărul natural n și determină suma S=1*2+2*3+3*4...+n*(n+1).

Să se scrie un program care citește numărul natural n și determină suma S=1*2-2*3+3*4-...±n*(n+1).

Să se scrie un program care citește numărul natural n și determină suma S=1*n+2*(n-1)+3*(n-2)+...+n*1.

Să se scrie un program care citește numărul natural n și determină valoarea lui n!=1*2*3*...*n.

Se dă numărul natural nenul n. Să se determine produsul primelor n numere impare.

#4273 ProdPP

Se dă numărul natural nenul n. Să se determine produsul primelor n pătrate perfecte nenule.

Se dă numărul natural nenul n. Să se determine produsul primelor n numere pare nenule.