Maranca Daniel Cristian

ElleMenTalL

Medalia acordată pentru 250 probleme rezolvate
încă 117 probleme până la 500.
680 soluții trimise
417 soluții corecte
59.29 succes (%)