Maranca Daniel Cristian

ElleMenTalL

Medalia acordată pentru 250 probleme rezolvate
încă 151 probleme până la 500.
572 soluții trimise
366 soluții corecte
62.88 succes (%)