Lista de probleme 20

Filtrare

#3301 nrdiv9

Se dă un număr natural n. Să se scrie un program care determină și afișează pe ecran numărul de numere mai mici sau egale cu n care au exact 9 divizori.

Se dau n numere naturale. Dându-se totodată un număr p, apare o intrebare care poate fi de unul dintre următoarele două feluri posibile: care este suma cifrelor valorii minime dintre primele p ale șirului (tipul 1) respectiv, care este numărul de divizori ai valorii maxime dintre primele p elemente ale șirului (tipul 2).

Se dă un sir de numere naturale nenule.

Să se afișeze în ordine strict crescătoare toate numerele din șirul dat care au număr maxim de divizori.

Gigel a găsit un șir cu n numere naturale, numerotate de la 1 la n și un număr p. Neavând chef de muncă, Gigel vă cere să rezolvați următoarele cerințe:

a) Câți divizori are numărul din șir aflat pe poziția p?
b) Care sunt numerele din șir care au același număr de divizori ca cel aflat pe poziția p?

Se dau N perechi de numere n k. Pentru fiecare pereche să se calculeze numărul de divizori al lui \(P = {k}^{n} \cdot \left(1 + 2 + 3 + \cdots + k \right) \).

#971 Max

În zorii zilei, harnicele albinuţe se pregătesc să zboare la cules de nectar. În apropierea stupului, se află o grădină fermecată cu N flori, numerotate 1, 2,… N. Pentru fiecare floare se cunoaște numărul de petale.

Anumite flori din grădină pot fi flori capcană. O astfel de floare are un număr prim de petale. Dacă o albină s-ar aşeza pe corola florii capcană, atunci floarea i-ar fura o cantitate de nectar egală cu numărul ei de petale.

Alte flori pot fi florile abundenţei. Numărul de petale ale florii abundenţei are un număr impar de divizori. Dacă o albină s-ar aşeza pe corola unei astfel de flori, atunci ea i-ar dărui albinuţei o cantitate de nectar egală cu triplul numărului ei de petale.

Celelalte flori pot fi flori obişnuite. Dacă o albină s-ar aşeza pe corola unei flori obişnuite, atunci floarea i-ar dărui albinuţei o cantitate de nectar egală cu numărul ei de petale.

Regina stupului, le-a poruncit albinuţelor să adune cea mai mare cantitate de nectar care se poate culege din grădină, altfel … vor fi alungate din stup.

Scrieţi un program care să citească numerele naturale N și numărul de petale ale fiecărei flori şi care să determine cantitatea maximă C de nectar pe care albinuţele o pot aduna din grădina fermecată.

#2323 prim001

Se dă un număr natural n. Să se afle numărul divizorilor naturali ai lui nn.

#3308 ndivtri

Șirul numerelor triunghiulare e obținut prin adunarea numerelor naturale. Deci al șaptelea număr triunghiular e 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28. Primii 10 termeni din șir sunt: 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, ...
Să listăm toți divizorii primelor 7 numere triunghiulare:
 1: 1
 3: 1,3
 6: 1,2,3,6
10: 1,2,5,10
15: 1,3,5,15
21: 1,3,7,21
28: 1,2,4,7,14,28

Se poate observa că 28 e primul număr triunghiular care are mai mult de 5 divizori.
Se dă un număr natural n (n<=1000). Să se scrie un program care determină primul număr triunghiular cu mai mult de n divizori.

Să se scrie un program care calculează numărul de divizori ai unui număr natural citit din fișier.

#268 DivK

Se dau n numere naturale şi un număr natural k. Afişaţi acele numere date care au cel puţin k divizori.