Lista de probleme 50

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#3356 alfa

Se dă un șir format din n numere naturale. Se mai dă o valoare x și se garantează că șirul începe și se termină cu valoarea x. Transformați șirul astfel:

  • Elementele cu valoarea x rămân pe pozițiile lor;
  • Secvențele de elemente diferile de x aflate între două poziții cu valoarea x se ordonează crescător (între aceleași două elemente cu valoarea x se vor afla aceleași elemente ca la început dar în ordine crescătoare).

C.N. "Frații Buzești" - concurs de selecție, clasa a IX-a, 2020

Să se scrie un program care ordonează crescător elementele unui vector.

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale. Afișați în ordine crescătoare valorile prime din vector.

Se dau înălțimile a n copii, numerotați de la 1 la n, exprimate prin numere naturale. Afișați numerele de ordine ale copiilor în ordinea crescătoare a înălțimii lor.

Se dau n numere naturale nenule. Ordonați descrescător cele n numere după numărul lor de divizori.

Se citesc n numere naturale reprezentând înălțimile a n clădiri. Cerința problemei este de a realiza un proiect de arhitectură în care clădirile sunt ordonate descrescător după înălțimea lor.

Pentru un sir de n numere naturale reprezentand inaltimile unor cladiri , sa se raspunda la o intrebare pentru fiecare element .

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale. Afișați în ordine descrescătoare valorile din vector care sunt prime cu ultimul element al vectorului.

#511 KSort

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale și un număr k. Ordonați crescător primele k elemente ale vectorului și descrescător ultimele n-k elemente.

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale distincte. Ordonați crescător elementele situate înaintea valorii maxime din vector și descrescător elementele situate după această valoare.