Lista de probleme 56

Filtrare

#3902 SortSum

Scrie un program care citind un șir de numere naturale afișează numerele citite ordonate crescător după suma cifrelor lor, iar dacă suma cifrelor este egală, descrescător după valoarea lor.

Să se scrie un program care ordonează crescător elementele unui vector.

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale. Afișați în ordine crescătoare valorile prime din vector.

Se dau înălțimile a n copii, numerotați de la 1 la n, exprimate prin numere naturale. Afișați numerele de ordine ale copiilor în ordinea crescătoare a înălțimii lor.

Se dau n numere naturale nenule. Ordonați descrescător cele n numere după numărul lor de divizori.

Se citesc n numere naturale reprezentând înălțimile a n clădiri. Cerința problemei este de a realiza un proiect de arhitectură în care clădirile sunt ordonate descrescător după înălțimea lor.

Pentru un sir de n numere naturale reprezentand inaltimile unor cladiri , sa se raspunda la o intrebare pentru fiecare element .

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale. Afișați în ordine descrescătoare valorile din vector care sunt prime cu ultimul element al vectorului.

#511 KSort

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale și un număr k. Ordonați crescător primele k elemente ale vectorului și descrescător ultimele n-k elemente.

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale distincte. Ordonați crescător elementele situate înaintea valorii maxime din vector și descrescător elementele situate după această valoare.