Lista de probleme 65

Filtrare

Se dă un număr natural n. Să se determine numărul din intervalul [1,n] care are număr maxim de divizori.

Gigel a învăţat la matematică despre cel mai mic multiplu comun a două numere şi acum trebuie să determine pentru fiecare valoare x dintr-un set de valori date câte perechi ordonate de numere naturale (a,b) au cel mai mic multiplu comun x.

Pentru un număr natural x notăm cu S suma divizorilor săi diferiți de x. Dacă S este strict mai mică decât x, atunci x se numește număr deficient, dacă S este egală cu x, atunci x se numește număr perfect, iar dacă S este strict mai mare decât x, atunci x se numește număr abundent.

Se dă un șir de n numere naturale. Să se calculeze câte numere sunt deficiente, perfecte, respectiv abundente.

Numim factorul-x a 2 numere produsul tuturor factorilor primi comuni și diferiți ai celor 2 numere.

Se dau n numere naturale distincte. Se cere să se afle câți factori-x diferiți pot fi obținuți din toate perechile diferite de numere din șir și să se afișeze aceștia.

Se dă un număr natural nenul n. Să se construiască un șir strict crescător de lungime maximă a[i] cu proprietatea că:

  • fiecare element al șirului este divizor al lui n
  • a[i] este divizor al lui a[i+1]

Se dau N perechi de numere n k. Pentru fiecare pereche să se calculeze numărul de divizori al lui \(P = {k}^{n} \cdot \left(1 + 2 + 3 + \cdots + k \right) \).

După ce au trecut sărbătorile, ca în fiecare an, Moș Crăciun a început să facă inventarul cadourilor rămase pentru anul următor. El are N cadouri și pe fiecare cadou este scris un număr natural. În fiecare an Moș Crăciun trebuie să noteze într-un carnețel cantitatea de fericire pe care o aduc aceste cadouri copiilor.

Pentru a calcula această valoare, prima dată el trebuie să înmulțească toate numerele înscrise pe cele N cadouri. Astfel el obține un număr foarte mare. Apoi el știe că numărul de divizori al acestui număr este cantitatea de fericire pe care el trebuie să o scrie în carnețel. Ajutați-l pe Moș Crăciun să afle cantitatea de fericire a celor N cadouri. Deoarece acest număr este foarte mare voi trebuie sa aflați doar restul împărțirii la 1.000.000.007.

Se citeşte un număr natural n. Să se afișeze factorii primi ai lui n în ordine crescătoare.

Se citeşte un număr natural n. Să se afişeze descompunerea în factori primi a lui n.

Se dă un număr natural n. Să se determine factorul prim din descompunerea lui n care apare la puterea cea mai mare. Dacă există mai mulți factori care apar la putere maximă, se va afișa cel mai mare dintre ei.