Lista de probleme 51

Filtrare

Se citește un număr natural n. Calculați și afișați numărul de divizori pozitivi ai lui n!.

Se dau n numere naturale mai mici decât 1.000.000. Determinaţi câte dintre ele sunt prime.

Se dau n numere naturale. Aflaţi câte dintre aceste numere sunt prime.

Vi se dau n perechi de numere naturale i j, cu i ≤ j. Pentru fiecare pereche trebuie să aflați suma divizorilor tuturor numerelor din șirul i, i + 1, ..., j.

Se dau n numere naturale. Aflaţi pentru fiecare număr câţi factori primi are în descompunere.

#3408 joc2020

Gigel a descoperit un nou joc. Jocul are n nivele și la fiecare nivel îți dă câte un număr natural x. Pentru a trece nivelul trebuie să calculezi câți divizori are numărul x. Scrieți un program care să permită terminarea jocului prin trecerea celor n nivele în ordinea în care sunt date.

Se dau n numere naturale. Aflaţi pentru fiecare număr dat x, câte numere naturale nenule mai mici sau egale cu x sunt prime cu x?

Se dau n numere naturale. Pentru fiecare număr aflaţi câţi divizori liberi de pătrate are acesta.

Gigel a găsit un șir cu n numere naturale, numerotate de la 1 la n și un număr p. Neavând chef de muncă, Gigel vă cere să rezolvați următoarele cerințe:

a) Câți divizori are numărul din șir aflat pe poziția p?
b) Care sunt numerele din șir care au același număr de divizori ca cel aflat pe poziția p?

Se dau n numere naturale nenule şi se notează cu P produsul acestora. Să se afle numerele prime din descompunerea lui P în factori primi, precum şi exponentul acestora.