Lista de probleme 37

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dau n numere naturale. Să se afișeze toate numerele prime distincte dintre acestea in ordine crescătoare.

Să se scrie un program care citește un număr natural și verifică dacă este prim.

Se citește numărul natural n. Să se afișeze primele n numere naturale prime.

Se citește numărul natural n. Să se afișeze numerele naturale prime mai mici sau egale cu n.

Se se citește un număr natural n. Să se determine cel mai mic număr prim, strict mai mare decât n.

Să se scrie un program care citește două numere naturale a și b și determină câte numere prime sunt în intervalul închis determinat de numerele citite.

Se dau n numere naturale. Calculați câte dintre ele sunt prime, cel mai mare și cel mai mic număr prim.

Să se scrie un program care citeşte de la tastatură un număr natural n şi apoi un şir de n numere naturale şi determină cel mai mare număr prim din șir și de câte ori apare.

Să se scrie un program care citeşte de la tastatură un şir de numere naturale şi determină media aritmetică a celor prime.

Se dă un număr natural n. Afișați primele n perechi de numere impare consecutive prime.