Lista de probleme 3

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#3775 prosum

Se dau N numere naturale a[1], a[2], ..., a[N] şi un număr natural nenul M. Să se determine numărul perechilor de indici (i, j), cu i < j, cu proprietatea că numărul a[i]*a[j]+a[i]+a[j] este divizibil cu M.

Se dau Q interogări de tipul : n , st , dr , r , k. Pentru fiecare din aceste interogări să se determine care este numărul maxim din șirul [n xor st , n xor (st+1) , n xor (st+2) , .... , n xor dr] care dă restul k prin împărțire la r , precum și numărul de numere din secvența care dau restul k prin împărțire la r.

#2218 Set

Domnul Set vă oferă – ce altceva? – o mulțime de numere naturale A, inițial vidă. Pe mulțimea A se definesc următoarele operații:

  • 1 x – introduce valoarea x în A (dacă x este deja în A, atunci operația nu se efectuează)
  • 2 x – interogare: care valoare din A este cea mai mică, dar mai mare sau egală cu x (dacă o asemenea valoare nu există, sau dacă A este vidă, se va afișa -1)
  • 3 x y – șterge din A toate numerele din intervalul [x, y].

Dându-se N operații, trebuie să afișați răspunsul la fiecare operație de tip 2.