Lista de probleme 8

Filtrare

Se dau n numere naturale. Să se afișeze toate numerele prime distincte dintre acestea in ordine crescătoare.

#3775 prosum

Se dau N numere naturale a[1], a[2], ..., a[N] şi un număr natural nenul M. Să se determine numărul perechilor de indici (i, j), cu i < j, cu proprietatea că numărul a[i]*a[j]+a[i]+a[j] este divizibil cu M.

#4414 loto1

La o tragere loto expres specială se extrag M numere distincte din mulţimea {1, 2, 3, ..., 49}. O persoană care joacă la acest joc scrie pe bilet K numere distincte dintre cele 49 posibile. La tragere au cumpărat bilete J jucători. Un jucător câștigă la cea mai valoroasă categorie la care se încadrează. Să se scrie un program care să determine:

  • Numărul de jucători câștigători pentru o categorie specificată C de câștig. Categoriile sunt numerotate {1, 2, ..., 6, 7}. Categoria 7 este destinată necâștigătorilor.
  • Numerele care sunt alese de numărul maxim de jucători, scrise în ordine crescătoare.

Josephus este un matematician înrăit.
Într-o zi acesta se joacă cu primele N numere prime, când se decide să își construiască propiul său șir circular format din aceste numere. Pe prima poziție se va afla primul număr prim, adică 2, iar mai apoi se parcurge circular șirul din K în K, completându-se cu restul de numere prime, până la repartizarea tuturor.

Se dă un vector de N numere naturale nenule, indexat de la 1.
Se cere să se raspundă la Q interogări de tipul:

  • pentru un interval [l, r] din vector, aflați costul total mimin, al egalizării tuturor elementelor din interval.

#2218 Set

Domnul Set vă oferă – ce altceva? – o mulțime de numere naturale A, inițial vidă. Pe mulțimea A se definesc următoarele operații:

  • 1 x – introduce valoarea x în A (dacă x este deja în A, atunci operația nu se efectuează)
  • 2 x – interogare: care valoare din A este cea mai mică, dar mai mare sau egală cu x (dacă o asemenea valoare nu există, sau dacă A este vidă, se va afișa -1)
  • 3 x y – șterge din A toate numerele din intervalul [x, y].

Dându-se N operații, trebuie să afișați răspunsul la fiecare operație de tip 2.

Avem în cartier un arbore cu nodurile colorate și cu rădăcina nodul 1. Pentru fiecare nod i al arborelui să se afișeze câte culori distincte sunt în subarborele cu rădăcina în i.

În cel mai recent eveniment al companiei Tesla, Paul Musk a anunțat un nou produs inovativ: parcarea autonomă. Fiind cunoscut pentru lansările produselor incomplete, nici parcarea nu este completă, fiind nevoie de o automatizare pentru a atribui câte un loc mașinilor care vor să folosească parcarea. Parcarea este formată din N locuri, numerotate de la 1 la N, și este deschisă timp de T secunde, începând cu secunda 1. Pe parcursul zilei, sosesc M mașini care vor să folosească parcarea, pentru fiecare dintre acestea știindu-se timpul de sosire s[i] și timpul de plecare p[i]. Mașinile vin în ordinea timpului de sosire s[i] și ocupă locul de parcare în intervalul de timp [ s[i], p[i] ]. Pentru fiecare dintre acestea, trebuie să afișați un loc liber de parcare (dacă sunt mai multe, se poate afișa oricare) în care aceasta se poate așeza sau -1 dacă parcarea este plină în momentul venirii mașinii. Dacă o mașină nu are loc în parcare la timpul de sosire, aceasta nu va mai intra în parcare la niciun timp viitor. La final, Paul este interesat de mașinile care mai sunt rămase în parcare la închiderea parcării, de aceea vă cere să afișați configurația parcării la timpul T.