Lista de probleme 37

Filtrare

Se dă un vector x cu n elemente numere naturale, ordonate crescător, și un vector y cu m elemente, de asemenea numere naturale. Verificați pentru fiecare element al vectorului y dacă apare în x.

#2644 clase

Într-o școală sunt n clase, fiecare având un număr diferit de elevi. Școală primește m pachete cu cărți, fiecare cu un număr diferit de cărți. Pentru ca o clasa să primească un pachet, numărul elevilor din acea clasa trebuie să fie egal cu numărul cărților din pachet. Să se determine câte clase primesc un pachet de cărți.

Un jucător de jocuri video pe calculator vrea să ajungă primul în clasament. El cunoaște punctajele celorlalți jucători și vrea să știe care este poziția sa în clasament după fiecare rundă a jocului.

#2276 cb

Se consideră un șir a[1], a[2], …, a[n] de numere naturale. Se dau și T intervale închise de forma [x, y], cu x ≤ y. Pentru fiecare din cele T intervale de forma [x, y] trebuie să răspundeți la întrebarea: câte numere din șir aparțin intervalului [x, y]?

#2789 cb3

Se consideră un șir de numere naturale nenule a[1], a[2], ..., a[n]. Asupra șirului se efectuează Q interogări de forma: care este numărul maxim de elemente ale șirului a căror sumă nu depășește valoarea S ?

Cerință

Trebuie să răspundeți la cele Q interogări.

#2443 cb2

Se consideră un șir de numere naturale nenule a[1], a[2], …, a[n]. Asupra șirului se efectuează Q interogări. Fiecare interogare este dată de o pereche (x, s): care este indicele maxim p cu proprietatea că a[i] ≤ x, pentru orice i=1..p și în plus a[1] + a[2] + ... + a[p] <= s?
Trebuie să răspundeți la fiecare din cele Q întrebări.

Se dau coordonatele a n puncte în plan și razele a m cercuri cu centrul în originea sistemului de coordonate. Scrieți un program care determină numărul de puncte conținut de fiecare cerc.

#4471 mingi

Se dau n dulapuri, numerotate de la 1 la n, pentru fiecare dulap cunoscându-se numărul de mingi care pot fi plasate în dulap. Se dau m mingi numerotate de la 1 la m. Toate mingile se pun în dulapuri. Pentru fiecare din cele k mingi solicitate să se precizeze în ce dulap au fost repartizate.

Un elev dispune de n cuburi, pentru fiecare cub cunoscându-se latura sa ci. El dorește să construiască m turnuri, fiecare turn conținând doar cuburi de aceeași dimensiune. Să se determine înălțimea maximă care se poate obține pentru fiecare din cele m turnuri.

#4237 araci

Mao, care a fost timp de 45 de ani fochist la Curtea Constituțională, s-a pensionat și s-a apucat de agricultură. El a tăiat n tulpini de bambus de dimensiuni d1, d2, …, dn și din ei vrea să obțină cel puțin A araci de lungime egală L, maxim posibilă. Să se determine lungimea maximă L pe care o poate obține pentru cel puțin A araci tăind bambușii.