Doru Floare

Doruletz

Medalia acordată pentru 1500 probleme rezolvate
încă 783 probleme până la 2500.
3747 soluții trimise
2104 soluții corecte
51.10 succes (%)