Doru Floare

Doruletz

Medalia acordată pentru 1500 probleme rezolvate
încă 757 probleme până la 2500.
3820 soluții trimise
2145 soluții corecte
50.99 succes (%)