Doru Floare

Doruletz

Medalia acordată pentru 1500 probleme rezolvate
încă 625 probleme până la 2500.
4224 soluții trimise
2322 soluții corecte
49.64 succes (%)