Doru Floare

Doruletz

Medalia acordată pentru 1500 probleme rezolvate
încă 636 probleme până la 2500.
4165 soluții trimise
2302 soluții corecte
50.01 succes (%)