Doru Floare

Doruletz

Medalia acordată pentru 1500 probleme rezolvate
încă 725 probleme până la 2500.
3899 soluții trimise
2192 soluții corecte
50.98 succes (%)