Doru Floare

Doruletz

Medalia acordată pentru 1500 probleme rezolvate
încă 634 probleme până la 2500.
4170 soluții trimise
2306 soluții corecte
50.03 succes (%)