Doru Floare

Doruletz

Medalia acordată pentru 1500 probleme rezolvate
încă 799 probleme până la 2500.
3724 soluții trimise
2083 soluții corecte
50.90 succes (%)