Doru Floare

Doruletz

Medalia acordată pentru 1500 probleme rezolvate
încă 858 probleme până la 2500.
3597 soluții trimise
1977 soluții corecte
50.34 succes (%)