Doru Floare

Doruletz

Medalia acordată pentru 1500 probleme rezolvate
încă 625 probleme până la 2500.
4262 soluții trimise
2333 soluții corecte
49.29 succes (%)