Doru Floare

Doruletz

Medalia acordată pentru 1500 probleme rezolvate
încă 732 probleme până la 2500.
3879 soluții trimise
2185 soluții corecte
51.07 succes (%)