Lista de probleme 47

Filtrare

Cele două pastile ale lui Morpheus sunt formate din N1, respectiv N2 molecule, cu N1-1, respectiv N2-1 legături între ele. Molecula principală este cea cu eticheta 1 în cazul ambelor pastile. Se garantează că există o singură modalitate de a parcurge legăturile din orice moleculă în oricare alta. Ei bine, Morpheus are Q întrebări de forma a b, unde vrea să afle dacă subpastila a din pastila roșie este identică structural cu subpastila b din pastila albastră. Ajută-i pe Neo si Morpheus să repare această catastrofă și îți vor mulțumi cu 100 de puncte!

Se dau cele n-1 muchii ale unui arbore cu n noduri și un nod k . Afișați vectorul de tați al arborelui cu rădăcina în k.

Se dă vectorul de tați al unui arbore cu rădăcină cu n noduri și k noduri distincte din arbore. Afișați fiii fiecăruia dintre cele k noduri.

Se dă vectorul de tați al unui arbore cu rădăcină cu n noduri. Determinați rădăcina arborelui și frunzele acestuia.

Se dă vectorul de tați al unui arbore cu rădăcină cu n noduri și k noduri din arbore. Determinați pentru fiecare dintre cele k noduri nivelul pe care se află.

#2749 tata

Se dă un vector t=(t[1], t[2], ..., t[n]) care memorează numere naturale cuprinse între 0 și n. Să se verifice dacă t este sau nu vector de tați asociat unui arbore cu rădăcină.

Se dă vectorul de tați al unui arbore cu rădăcină cu n noduri. Determinați înălțimea arborelui.

Se dă vectorul de tați al unui arbore cu rădăcină cu n noduri și o valoare k. Determinați nodurile situate pe nivelul k în arbore.

Într-un arbore cu rădăcină, nivelul unui nod este lungime lanțului de la rădăcină la acel nod. Astfel, rădăcina este pe nivelul 0, fiii rădăcinii pe nivelul 1, fiii fiilor rădăcinii pe nivelul 2, etc.

Se dă vectorul de tați al unui arbore cu rădăcină cu n noduri. Determinați nodurile situate pe nivele pare.

Se dă vectorul de tați al unui arbore cu rădăcină cu n noduri. Afișați parcurgerea pe nivele a arborelui dat.