Lista de probleme 54

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#3624 bal1

Tocmai a ajuns la balul din sat un grup de n fete numerotate de la 1 la n. Acolo sunt așteptate de m băieți frumoși, numerotați de la 1 la m. Fiecare băiat i (i=1..m) are un coeficient de frumusețe b[i]. Fetele nu acceptă orice băiat la dans. Fata i va accepta să danseze cu un băiat doar dacă băiatul are un coeficient de frumusețe mai mare sau egal cu f[i]. Cunoscând coeficienții de frumusețe ai băieților, b[1], b[2], …, b[m] precum și coeficienții preferințelor fetelor, f[1], f[2], …, f[n], să se determine numărul maxim de perechi de dansatori care se poate forma.

Se dă un șir cu n numere întregi. Determinați cel mai mare număr care poate fi scris ca produs de două elemente ale șirului.

Cunscându-se timpii necesari reparării unor maşini, se cere să se determine numărul maxim de maşini care pot fi reparate pe rând, în timpul T.

Cunoscând timpii de evaluare a n proiecte, să se stabilească ordinea de evaluare a acestora, astfel încât să se minimizeze timpul mediu de aşteptare a investitorilor care au depus aceste proiecte.

#1877 kMax

Se dă un șir cu n elemente, numere întregi, și un număr natural k ≤ n. Calculați cea mai mare sumă care poate fi obținută schimbând semnul a exact k elemente aflate pe poziții distincte din șirul dat.

#1004 Eureni

Pentru cadourile pe care Moş Crăciun urmează să le cumpere copiilor cuminţi, Consiliul Polului Nord a alocat suma de S eureni. Ştiind că în comerţul polar se utilizează n+1 tipuri de bancnote de valori 1, e1, e2, e3,…, en şi faptul că Moşul trebuie să primească un număr minim de bancnote pentru suma aprobată, să se determine numărul de bancnote din fiecare tip utilizat în plata sumei şi numărul total de bancnote care i s-au alocat.

La magazinul din colț au fost aduse n cutii, numerotate de la 1 la n, fiecare conținând un anumit număr de bomboane. Administratorul magazinului hotărăște, pentru bunul mers al afacerilor, că bomboanele trebuie rearanjate în cutii, astfel încât fiecare cutie să conțină același număr de bomboane. Pentru aceasta, administratorul magazinului realizează în mod repetat următoarea operație: mută un număr oarecare de bomboane din cutia cu număr maxim de bomboane în cea cu număr minim de bomboane.

Determinați un șir minim de operații prin care toate cutiile conțin același număr de bomboane.

De-a lungul principalei străzi din orașul nostru există n plopi, pentru fiecare cunoscându-se înălțimea. Primarul orașului dorește ca plopii să aibă înălțimile în ordine descrescătoare. Pentru aceasta, este posibilă tăierea dintr-un plop a unei bucăți – este o tehnică ecologică, nevătămătoare, în urma căreia plopul nu are de suferit. Plopii nu pot fi înălțați în nici un fel.

Determinați numărul minim de plopi din care se va tăia și lungimea totală minimă a bucăților tăiate.

La un festival sunt programate n spectacole. Pentru fiecare se cunoaște momentul de început și momentul de sfârșit, exprimate prin numere naturale. Un spectator dorește să urmărească cât mai multe spectacole în întregime.

Determinați numărul maxim de spectacole care pot fi urmărite, fără ca acestea să se suprapună.

Se dă un șir de n numere naturale. Să se determine numărul minim de subșiruri strict crescătoare în care se poate partiționa șirul.