Lista de probleme 69

Filtrare

Se dă un șir cu n numere întregi. Determinați cel mai mare număr care poate fi scris ca produs de două elemente ale șirului.

Se dau trei numere naturale n a b, 1 ≤ a < b < n. Să se determine o modalitate de a-l scrie pe n ca sumă de termeni egali cu a sau b în care numărul de termeni egali cu a este maxim.

Se dau trei numere naturale n a b, 1 ≤ a < b < n. Să se determine o modalitate de a-l scrie pe n ca sumă de termeni egali cu a sau b în care numărul de termeni egali cu a este maxim.

În curtea unui atelier de reparaţii auto, sunt n maşini care trebuie sa fie reparate. Deoarece nu sunt suficienţi mecanici, în fiecare moment de timp se poate lucra doar la o singură maşină.

Cunoscând timpul necesar pentru repararea fiecărei maşini, scrieţi un program care calculează numărul maxim de maşini care pot fi reparate într-un interval de timp T.

Moș Crăciun pregătește cadourile pentru acest an. El cunoaște prețurile a n cadouri și are la dispoziție o sumă de bani S. Ajutați-l să aleagă un număr maxim de cadouri a căror preț total să nu depășească S și determinați suma minimă de care mai are nevoie Moș Crăciun pentru a cumpăra încă un cadou.

Cunoscând timpii de evaluare a n proiecte, să se stabilească ordinea de evaluare a acestora, astfel încât să se minimizeze timpul mediu de aşteptare a investitorilor care au depus aceste proiecte.

#1877 kMax

Se dă un șir cu n elemente, numere întregi, și un număr natural k ≤ n. Calculați cea mai mare sumă care poate fi obținută schimbând semnul a exact k elemente aflate pe poziții distincte din șirul dat.

#1004 Eureni

Pentru cadourile pe care Moş Crăciun urmează să le cumpere copiilor cuminţi, Consiliul Polului Nord a alocat suma de S eureni. Ştiind că în comerţul polar se utilizează n+1 tipuri de bancnote de valori 1, e1, e2, e3,…, en şi faptul că Moşul trebuie să primească un număr minim de bancnote pentru suma aprobată, să se determine numărul de bancnote din fiecare tip utilizat în plata sumei şi numărul total de bancnote care i s-au alocat.

Moș Crăciun pregătește cadourile pentru acest an. El trebuie să dea cadouri identice la n copii. Pentru aceasta, a vizitat m magazine (posibil online) și pentru fiecare magazin a aflat prețul cadoului în acel magazin și numărul de cadouri disponibile în acel magazin.

Determinati suma minimă necesară pentru a cumpăra cele n cadouri. Dacă nu se pot cumpăra cele n cadouri afișați mesajul imposibil.

De-a lungul principalei străzi din orașul nostru există n plopi, pentru fiecare cunoscându-se înălțimea. Primarul orașului dorește ca plopii să aibă înălțimile în ordine descrescătoare. Pentru aceasta, este posibilă tăierea dintr-un plop a unei bucăți – este o tehnică ecologică, nevătămătoare, în urma căreia plopul nu are de suferit. Plopii nu pot fi înălțați în nici un fel.

Determinați numărul minim de plopi din care se va tăia și lungimea totală minimă a bucăților tăiate.