Lista de probleme 3

Filtrare

Se dă un vector de N numere naturale nenule, indexat de la 1.
Se cere să se raspundă la Q interogări de tipul:

  • pentru un interval [l, r] din vector, aflați costul total mimin, al egalizării tuturor elementelor din interval.

#2224 mset

Se consideră un șir A, inițial vid. Se definesc următoarele operații:

  • 1 x – introduce valoarea x în șirul A
  • 2 x – șterge toate aparițiile lui x din A (dacă x nu apare deloc în A, operația nu se execută)
  • 3 – interogare: care este cea mai mică valoare din A și de câte ori apare (dacă A este șir vid, se va afișa doar valoarea -1)

Dându-se N operații, trebuie să afișați răspunsul la fiecare operație de tip 3.

#4364 LHC

Cercetătorii din cadrul proiectului LHC (Large Hadron Collider) de la Geneva au anunțat descoperirea unei noi forme a materiei: flatquarkon. Putem reprezenta masa întregului sistem printr-o matrice cu N linii și M coloane unde mij reprezintă masa quarcului aflat pe linia i și coloana j.
Aplicând un câmp magnetic perpendicular pe planul unui flatquarkon, putem activa energetic unul sau mai mulți quarci, aceștia devenind capabili să participe în reacții nucleare. Dacă doi quarci activi sunt adiacenți (se învecinează pe linie sau pe coloană), atunci vor participa împreună în orice reacție nucleară. Considerăm un flatquarkon aflat într-un mediul lipsit de câmpuri magnetice. Se dă o listă de Q instrucțiuni de două tipuri:
1. Se aplică un câmp magnetic asupra quarkului de pe linia i și coloana j. Dacă quarkul este inactiv, acesta va fi activat de câmpul magnetic. Dacă este deja activ, nu se va întâmpla nimic.
2. Să se afle energia maximă degajată într-o reacție nucleară între două zone active ale flatquarkon-ului. O zonă activă este o porțiune conexă a matricii (toți quarcii incluși sunt adiacenți) ce conține doar quarci activi și are dimensiune maximă (nu se mai poate adăuga niciun alt quark activ fără a încălca proprietatea de conexitate).