Lista de probleme 47

Filtrare

#4035 NrSecvS C++

Scrieţi definiția completă a subprogramului C++ cu antetul:

long long NrSecvS(int a[], int n, int S)

Subprogramul returnează numărul de secvențe din vector care au suma strict mai mare decât S.

#4214 DouaNumere C++

Scrieţi definiția completă a subprogramului C++ cu antetul:

int DouaNumere(int a[], int n)

Subprogramul returnează suma maximă care poate fi obținută adunând două numere din a care au aceeași sumă a cifrelor. Dacă nu există două numere cu aceeași sumă a cifrelor, atunci funcția va returna -1.

Scrieţi definiția completă a subprogramului C++ cu antetul:

int EliminaElemente(int a[], int n, int m)

Subprogramul returnează numărul minim de numere distincte care pot să rămână în a după eliminarea a exact m elemente.

#4217 DistMin C++

Scrieţi definiția completă a subprogramului C++ cu antetul:

int DistMin(int a[], int n, int x, int y)

Subprogramul returnează distanța minimă în modul dintre o poziție din vector pe care se află valoarea x și o poziție din vector pe care se află valoarea y.

#4219 Egalitate C++

Scrieţi definiția completă a subprogramului C++ cu antetul:

int Egalitate(int a[], int n)

Subprogramul returnează numărul minim de elemente care pot fi eliminate astfel încât fiecare număr rămas în vector să aibă aceeași frecvență de apariție.

#4222 CautaPoz C++

Scrieţi definiția completă a subprogramului C++ cu antetul:

int CautaPoz(int a[], int n)

Subprogramul returnează poziția p (0 ≤ p < n - 1) cu proprietatea că sumele a[0]+a[1]+...+a[p] și a[p+1]+...+a[n-1] sunt cât mai apropiate. Dacă există mai multe astfel de poziții, se va returna cea mai din stânga.

#4224 MaxMinDif1 C++

Scrieţi definiția completă a subprogramului C++ cu antetul:

int MaxMinDif1(int a[], int n)

Subprogramul returnează numărul maxim de elemente care pot fi selectate astfel încât diferența dintre valoarea maximă și valoarea minimă a numerelor alese să fie de cel mult 1.

#4235 PerechiDivP C++

Scrieţi definiția completă a subprogramului C++ cu antetul:

long long PerechiDivP(int a[], int n, int P)

Subprogramul returnează numărul de perechi (a[i], a[j]) cu i < j și suma a[i]+a[j] este multiplu de P.

#4238 NrZero C++

Scrieţi definiția completă a subprogramului C++ cu antetul:

int NrZero(int a[], int n)

care are doi parametri:

  • a, prin care primeşte un tablou unidimensional care memorează numai cifre, astfel: cifrele impare se află la începutul vectorului ordonate descrescător, iar cifrele pare se găsesc la finalul vectorului, ordonate crescător
  • n, numărul efectiv de elemente ale tabloului

Subprogramul returnează numărul de valori egale cu 0 din vectorul a.

#1432 Mutare1 C++

Scrieţi definiţia completă a subprogramului C/C++ aranjare, care are doi parametri, v şi n, prin care primeşte un tablou unidimensional cu maximum 10000 de numere naturale nenule şi, respectiv, numărul de elemente din tablou. Subprogramul rearanjează elementele tabloului astfel încât toate valorile impare să se afle pe primele poziţii, iar valorile pare în continuarea celor impare.