Lista de probleme 9

Filtrare

#2820 Sir11

Se consideră șirul 1, -1, 2 … definit astfel: \(f_1 =1\), \(f_2 =-1\), iar \(f_n =1-2 \cdot f _{n-1} -f_{n-2}\), dacă n≥3 (unde n este un număr natural).

Se citește un număr natural, n (n∈[1,109]), și se cere să se afișeze, separați prin câte un spațiu, primii n termeni ai șirului, în ordine inversă apariției lor în acesta.

#2825 Chenar2

Scrieți un program C/C++ care citește de la tastatură numere naturale din intervalul [3, 100], în această ordine: n și m, apoi elementele unui tablou bidimensional cu n linii și m coloane, iar la final un număr x.

Programul afișează pe ecran mesajul DA, dacă există cel puțin un element egal cu x aflat pe conturul tabloului (format din prima linie, ultima linie, prima coloană și ultima coloană), sau mesajul NU în caz contrar.

Scrieți un program care citește de la tastatură un număr natural, n (n∈[2,102]), și construiește în memorie un tablou bidimensional, cu n linii și n coloane, astfel:

  • prima coloană conține, în ordine strict crescătoare, numerele naturale din intervalul [1,n];
  • toate elementele ultimei linii au valoarea n;
  • oricare alt element este obținut prin însumarea celor două elemente vecine cu el, aflate pe coloana anterioară, unul pe aceeași linie cu el, iar celălalt pe linia următoare.

#2827 Sir12

Se consideră un șir de cel mult 106 numere naturale distincte din intervalul [1,109]. Se cere să se determine cei mai mari doi termeni pari din șir care sunt precedați de doar trei termeni impari.

Se citește un număr natural, n (n≥2) și se cere să se scrie cel mai mic număr natural care are aceiași divizori primi ca n.

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură, în această ordine, un număr natural n, apoi n cuvinte, separate prin Enter, urmate de un număr natural k. Numerele citite sunt din intervalul [1,20], iar fiecare cuvânt este format din cel mult 20 de caractere, numai litere mici ale alfabetului englez. Cel puţin unul dintre cuvinte are k litere.

Programul construiește în memorie, apoi afișează pe ecran, un șir care să cuprindă cuvintele citite, separate prin câte un spațiu, astfel încât toate cele care au k litere să ocupe primele poziţii, iar celelalte să se regăsească în continuarea acestora, într-o ordine oarecare.

#2826 Duplicare1 C++

Subprogramul duplicare are doi parametri, în această ordine:

  • n, prin care primește un număr natural (n∈[1,104]);
  • d, prin care furnizează numărul obţinut prin duplicarea fiecărei cifre pare a lui n sau -1 dacă acesta nu are nicio cifră pară.

Scrieți definiția completă a subprogramului.

#1745 minDivPrim C++

Subprogramul minDivPrim are un singur parametru, n, prin care primeşte un număr
natural. Subprogramul returnează cel mai mic număr natural care are aceiași divizori primi ca n.

Scrieţi definiţia completă a subprogramului.

#2823 CifreImpare C++

Subprogramul cifreImpare are un singur parametru, n, prin care primește un număr natural cu toate cifrele nenule (n∈[1,109]). Subprogramul returnează numărul obținut prin eliminarea tuturor cifrelor impare din n, respectiv -1 dacă nu există astfel de cifre sau dacă toate cifrele lui n sunt impare.

Scrieți definiţia completă a subprogramului.