Lista de probleme 3

Filtrare

Scrieți un program care citește de la tastatură un număr natural, n (n∈[2,102]), și construiește în memorie un tablou bidimensional, cu n linii și n coloane, astfel:

  • prima coloană conține, în ordine strict crescătoare, numerele naturale din intervalul [1,n];
  • toate elementele ultimei linii au valoarea n;
  • oricare alt element este obținut prin însumarea celor două elemente vecine cu el, aflate pe coloana anterioară, unul pe aceeași linie cu el, iar celălalt pe linia următoare.

Scrieţi un program care citește de la tastatură un număr natural, n (n∈[2,20]), apoi n numere naturale din intervalul [0,104], reprezentând, de la stânga la dreapta, în această ordine, valorile elementelor aflate pe prima linie a unui tablou bidimensional cu n linii și n coloane. Programul construiește în memorie tabloul, inițializând celelalte elemente, astfel încât fiecare linie să se obțină prin permutarea circulară a elementelor liniei
anterioare, de la stânga spre dreapta, cu o poziție.

Programul afişează pe ecran tabloul obținut, fiecare linie a tabloului pe câte o linie a ecranului, elementele de pe aceeași linie fiind separate prin câte un spațiu.

Scrieţi un program care citește de la tastatură două numere naturale, m și n (2≤m≤20, 2≤n≤20), și construiește în memorie un tablou bidimensional A, cu m linii și n coloane, astfel încât parcurgându-l linie cu linie, de sus în jos, și fiecare linie de la stânga la dreapta, să se obțină șirul primelor n·m numere naturale, pare, care NU sunt divizibile cu 5, ordonat strict crescător.

Programul afişează pe ecran tabloul obținut, fiecare linie a tabloului pe câte o linie a ecranului, elementele de pe aceeași linie fiind separate prin câte un spațiu.