Lista de probleme 44

Filtrare

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură două numere naturale nenule n şi m şi care construieşte în memorie şi apoi afişează o matrice A cu n linii (numerotate de la 1 la n) şi m coloane (numerotate de la 1 la m) cu proprietatea că fiecare element Aij memorează cea mai mică dintre valorile indicilor i şi j.

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un număr natural n şi construieşte în memorie o matrice cu n linii şi n coloane ale cărei elemente vor primi valori după cum urmează:

 • elementele aflate pe diagonala principală a matricei vor primi valoarea 0
 • elementele de pe prima coloană, cu excepţia celui aflat pe diagonala principală vor primi valoarea n
 • elementele de pe a doua coloană, cu excepţia celui aflat pe diagonala principală vor primi valoarea n-1
 • elementele de pe ultima coloană, cu excepţia celui aflat pe diagonala principală vor primi valoarea 1

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură două numere naturale nenule n şi m şi construieşte în memorie o matrice cu n linii şi m coloane astfel încât, parcurgând tabloul linie cu linie de sus în jos şi fiecare linie de la stânga la dreapta, să se obţină şirul primelor n*m pătrate perfecte impare , ordonat strict crescător.

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un număr natural nenul n construieşte un tablou bidimensional de dimensiune n în care fiecare element este egal cu ultima cifră a produsului indicilor.

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un număr natural nenul n cu cel mult 9 cifre şi construieşte un tablou bidimensional pătratic cu dimensiunea egală cu numărul de cifre ale lui n, completată cu cifrele lui n.

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un număr natural nenul n cu exact 5 cifre şi construieşte un tablou bidimensional completat cu cifrele numărului citit, după o regulă precizată.

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un număr natural n şi construieşte în memorie o matrice cu n linii şi n coloane în care elementele de pe cele două diagonale sunt egale cu 0, elementele care se află deasupra ambelor diagonale sunt egale cu 1, elementele care se află sub ambele diagonale sunt egale cu 2, iar restul elementelor sunt egale cu 3.

#608 nkX

Se dau două numere naturale n și k, cu proprietatea că 2*k < n. Să se afişeze pe ecran elementele unei matrice pătratice de dimensiune n, formată din valorile 1 şi 2, construită astfel:

 • valorile de pe diagonala principală sunt 1;
 • valorile de pe k pseudodiagonale paralele cu diagonala principală şi situate deasupra acesteia sunt 1;
 • valorile de pe k pseudodiagonale paralele cu diagonala principală şi situate sub aceasta sunt 1;
 • valorile de pe diagonala secundară sunt 1;
 • valorile de pe k pseudodiagonale paralele cu diagonala secundară şi situate deasupra acesteia sunt 1;
 • valorile de pe k pseudodiagonale paralele cu diagonala secundară şi situate sub aceasta sunt 1;
 • restul valorilor din matrice sunt 2.

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un număr natural n şi construieşte în memorie o matrice cu n linii şi n coloane, numerotate de la 1 la n, în care elementele de pe liniile cu indice impar sunt egale cu indicele de linie, iar elementele situate pe linii cu indice par sunt egale cu indicele de coloană.

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un număr natural n şi construieşte în memorie o matrice cu n linii şi n coloane, numerotate de la 1 la n, în care fiecare element aflat pe chenarul exterior al matricei este egal cu suma dintre indicele liniei şi indicele coloanei pe care se află, iar fiecare dintre celelalte elemente este egal cu suma celor trei “vecini” situaţi în matrice pe linia anterioară.